צאו מהמגירה!

!כותבים למגירה? תנו לכולם לשמוע

הלחנה, עיבודים והקלטות בלי לצאת מהבית!

שולחים טקסט והוראות דרך האימייל, ומקבלים הקלטות לאישור בקישור פרטי.

לאחר אישור ותשלום, הקלטות באיכות CD ישלחו בדואר רשום, יחד עם קבצי MP3 לצורך העלאה לאינטרנט והעברה לאחרים.

/

Our Services

kara color_Podcast
kara color_Xylophone
kara color_Cloud Music

Online

No travel expenses - send texts and instructions via e-mail and listen to recordings for approval on your unique link. CD quality recordings will be delivered by registered mail, along with MP3 files to post to your website.

Leave details and I will get back to you

Created by ASIMETRIT | Yeruham | 0546329003
לוגו 2020שקוף